Συσκευασία Vacuum

Με τη συσκευασία κενού τροποποιημένης ατμόσφαιρας, ο αέρας απομακρύνεται και προστίθεται μία ελεγχόμενη ποσότητα μίγματος αερίων το οποίο προλαβαίνει τη φυσική φθορά του προϊόντος.

Αυξάνει τη διάρκεια ζωής και ελέγχει την υγρασία.